Wyszukiwanie

Kontakty

Zbigniew Sedek

Zieleniec 3a, 07-140 Sadowne, woj Mazowieckie, Poland

17737261092

zbijadek@gmail.com

Muzeum

Inne dni i godziny są możliwe!

Muzeum istnieje od 1978 r. w swoich zbiorach zgromadziło eksponaty podarowane przez okolicznych mieszkańców.

I jest kilka tysięcy.

Prosimy w dalszym ciągu o ofiarowanie nam więcej exponatów

Głównym zadaniem muzeum jest ukazanie historii osadnictwa, rolnictwa, dobrych i przyjaznych metod związanych z rolnictwem.

Janusz Urbankowski – dyrektor
ul. Kościuszki 74, 07-140 Sadowne,

Woj Mazowieckie,

Poland


tel. +482579191 44 +48603510090
e-mail: muzeumsadowne@poczta.onet

https://www.bugnarew.pl/obiekty/28-muzeum-ziemi-sadowieskiej

 

Sadowne jest znane m.in. z bogatego w eksponaty Samorządowego Muzeum Ziemi Sadowieńskiej. Pierwszego wpisu do Księgi Honorowej Muzeum założonej w 1978 roku dokonał ówczesny Kurator Oświaty i Wychowania w Siedlcach A. Świątek w dniu 11 czerwca 1978 roku.
Muzeum powstało dzięki społecznikowskiej pasji grupki zapaleńców, której przewodził ówczesny dyrektor szkoły nieżyjący już Bogusław Kić.

Gromadzone w nim przez dziesiątki lat przedmioty, to wyłącznie dary mieszkańców okolicznych wsi i nie tylko. Nazwiska darczyńców figurują na tabliczkach umieszczonych na eksponatach. Początkowo muzeum mieściło się w starym baraku dawnej bursy, dziś otrzymało przestrzenną salę w nowym budynku gimnazjum.
Patrząc na eksponaty uświadamiamy sobie, że każdy skrawek naszej ziemi kryje w sobie kawał historii, a historia to nie tylko wielkie wydarzenia, ale także praca zwykłych prostych ludzi tworzących dzieje swojej małej ojczyzny.

Od 1978 roku do dnia dzisiejszego Muzeum Ziemi Sadowieńskiej zwiedziło tysiące osób. W większości była to młodzież. Nasze muzeum do 1989 roku zwiedzała również młodzież polonijna ze Szwecji, Austrii, Francji, Włoch, Nigerii, NRD i Czechosłowacji. Po transformacji ustrojowej przyjeżdżała też młodzież z Czech i Białorusi oraz młodzi Żydzi z Izraela, Francji i Kanady szukający korzeni genealogicznych swoich rodów. Potomkowie Żydów zamieszkujących do czasu drugiej wojny światowej tereny ziem sadowieńskich spędzili wiele godzin w muzeum. Najliczniej muzeum zwiedzała młodzież ze szkół gminy Sadowne i gmin sąsiednich.

W swojej trzydziestoletniej historii Muzeum Ziemi Sadowieńskiej przechodziło różne etapy. Były chwile kiedy gromadziły się nad jego dalszą działalnością czarne chmury. Ogromny dorobek wielu ludzi mógł iść na marne. Muzeum nie miało prawnego właściciela. 18 maja 1999 roku Samorząd Gminy podjął uchwałę o przejęciu muzeum. Placówka otrzymała prawnego właściciela. Po dwudziestu latach został problem rozwiązany.